Doorgaan naar inhoud

Legaliteit van gecertificeerde tweedehands software

Wetgeving

De aankoop en het gebruik van tweedehands software is legaal in de EU op basis van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van juli 2012 (Zaak C-128/11-3 juli 2012) en de Europese Softwarerichtlijn 2009/24/EG.

Artikel 4, lid 2, van de richtlijn bepaalt: “Bij de eerste verkoop in de Gemeenschap van een kopie van een programma door de rechthebbende of met zijn toestemming wordt het distributierecht binnen de Gemeenschap van die kopie uitgeput, met uitzondering van het recht om controle uitoefenen op de verdere verhuur van het programma of een kopie daarvan”.

In juli 2012 oordeelde het Europese Hof van Justitie dat dit “uitputtingsprincipe” ook van toepassing is op immateriële/digitale software, inclusief software binnen volumelicentieovereenkomsten die worden verkocht door leveranciers zoals Microsoft. Kortom, eigenaren kunnen eeuwigdurende, volledig betaalde softwarelicenties doorverkopen, ongeacht wat er in de oorspronkelijke overeenkomsten staat.

Vereisten

De gebruikte licenties moeten aan de volgende eisen voldoen:

  1. De eerste verkrijger heeft de licenties gekocht met toestemming van de auteursrechthebbende.
  2. De eerste licentiehouder kocht de licentie in een van de landen van de Europese Unie (“oorspronkelijk land van gebruik”).
  3. Er zijn originele eigendomsdocumenten die de eerste koper identificeren en wat er is gekocht.
  4. De eerste gebruiker heeft de softwarelicentie voor onbepaalde tijd verkregen.
  5. Zowel de oorspronkelijke als de nieuwe koper betaalden de licenties volledig, niet verhuurd.
  6. De software is door de vorige eigenaar verwijderd en verwijderd.
  7. De gebruikte softwarelicentie is niet gesplitst of anderszins onvolledig (dwz bundelpakketten of kantoorsuites kunnen niet worden gesplitst). Dit is niet van toepassing op MAK-volumelicenties (Multiple Activation Key), aangezien afzonderlijke activeringen van 1 licentie aan verschillende eindgebruikers kunnen worden verkocht.
  8. Licenties zijn niet onderworpen aan rechten van derden.

Registratie bij de fabrikant door de nieuwe koper is niet nodig.

LicenseDeals volgt alle wettelijke vereisten van licentieoverdrachten en biedt klanten alle benodigde documentatie.

Software-audits:

Als er in het oorspronkelijke contract een verplichting tot een software-audit staat, eindigt dit met de overdracht van rechten aan een andere licentiehouder. De softwarefabrikant kan zonder uw toestemming geen audit uitvoeren (behalve in het geval van een vermoeden van softwarepiraterij en een gerechtelijk bevel). Als er echter een audit plaatsvindt, volstaat het om de door ons verstrekte documenten te overleggen. Als de auditors meer details over de vorige eigenaar willen weten, kunnen ze contact met ons opnemen voor meer informatie.

De aankoop van tweedehands software zonder de juiste documentatie vormt geen legale aankoop. Houd rekening met websites die gecertificeerde gebruikte software aanbieden zonder de verplichte documentatie te verstrekken.