Премини към съдържанието

CPO софтуерни решения

Сертифицираният софтуер, върнат за препродажба, (CPO) е законен начин в ЕС за придобиване на използвани или излишни продукти, които повече не са необходими. Закупуването на лицензи за вече притежаван софтуер е изгодна алтернатива на покупката на оригинални продукти и спестената сума може да достигне до 80% от редовната цена на дребно за нови лицензи.

Не търсите този тип софтуерно решение? Проверете другите опции за B2B:

Предимства на CPO лицензирането

Намаляване на ИТ разходите

Гъвкавост, по-добро планиране и лесно управление

Същите потребителски права като първоначалния собственик

Придобиване на версии, които вече не се предлагат

Същото качество като при първоначалната покупка

Изчерпателна документация и законово съответствие

CPO софтуерни решения

CPO софтуерни решения

Сертифицираният софтуер, върнат за препродажба, (CPO) е законен начин в ЕС за придобиване на използвани или излишни продукти, които повече не са необходими. Закупуването на лицензи за вече притежаван софтуер е изгодна алтернатива на покупката на оригинални продукти и спестената сума може да достигне до 80% от редовната цена на дребно за нови лицензи.

Не търсите този тип софтуерно решение? Проверете другите опции за B2B:

Предимства на CPO лицензирането

Намаляване на ИТ разходите

Гъвкавост, по-добро планиране и лесно управление

Същите потребителски права като първоначалния собственик

Придобиване на на версии, които вече не се предлагат

Същото качество като при първоначалната покупка

Изчерпателна документация и законово съответствие

Видове сертифицирани продукти на Microsoft, върнати за препродажба

CPO продуктите в нашето портфолио дават възможност на клиентите да се възползват от корпоративните лицензи на Microsoft, включително и от по-стари, иначе недостъпни версии на продуктите. Сертифицираният софтуер за препродажба включва Windows, MS Office и сървърни лицензи като Windows Server, SQL, Exchange и Server CALs.

Всеки CPO софтуер, предоставен от нас, е в съответствие със закона и има валиден лиценз. За да отговорим на всички изисквания, следваме стриктна процедура за прехвърляне на лицензи, придружена от всички необходими документи.

Най-популярни категории

Azure

Dynamics

Exchange

Defender

365 for Business

OneDrive

Windows

Office пакети

Windows сървър

Core CAL

Exchange сървър

SQL сървър

Windows сървър

Windows

Office пакети

Core CAL

Exchange сървър

SQL сървър

Нуждаете се от абонаменти за CSP софтуер за вашия бизнес?
Нека работим заедно:

Видове сертифицирани продукти на Microsoft, върнати за препродажба

CPO продуктите в нашето портфолио дават възможност на клиентите да се възползват от корпоративните лицензи на Microsoft, включително и от по-стари, иначе недостъпни версии на продуктите. Сертифицираният софтуер за препродажба включва Windows, MS Office и сървърни лицензи като Windows Server, SQL, Exchange и Server CALs.

Всеки CPO софтуер, предоставен от нас, е в съответствие със закона и има валиден лиценз. За да отговорим на всички изисквания, следваме стриктна процедура за прехвърляне на лицензи, придружена от всички необходими документи.

Най-популярни категории

Windows

Office пакети

Windows сървър

Core CAL

Exchange сървър

SQL сървър

Търсите рентабилно бизнес решение чрез CPO софтуер? Нека работим съвместно:

Видове сертифицирани продукти на Microsoft, върнати за препродажба

CPO продуктите в нашето портфолио дават възможност на клиентите да се възползват от корпоративните лицензи на Microsoft, включително и от по-стари, иначе недостъпни версии на продуктите. Сертифицираният софтуер за препродажба включва Windows, MS Office и сървърни лицензи като Windows Server, SQL, Exchange и Server CALs.

Всеки CPO софтуер, предоставен от нас, е в съответствие със закона и има валиден лиценз. За да отговорим на всички изисквания, следваме стриктна процедура за прехвърляне на лицензи, придружена от всички необходими документи.

Най-популярни категории

Windows

Office пакети

Windows сървър

Core CAL

Exchange сървър

SQL сървър

Office пакети

Windows

Core CAL

Exchange сървър

SQL сървър

Windows сървър

Търсите рентабилно бизнес решение чрез CPO софтуер? Нека работим съвместно:

Колко спестявате с CPO продукти?

Едно от най-значимите предимства на софтуерните лицензи, върнати за препродажба, е тяхната рентабилност. Спестената сума на един CPO продукт може да представлява 40% до 80% от редовната цена на нов софтуер. Крайната спестена сума зависи от вида на продуктите и броя на закупените лицензи, както е посочено в случая на клиентите тук.

СОФТУЕР ЗА ОФИС ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

200+ лицензи

CPO лицензиране

Еквивалентни нови лицензи

23 000 евро    

59 400 евро

Общо спестявате:

37 000 евро

62%

СЪРВЪРИ

30+ лицензи за сървъри и 150+ CALs

CPO лицензиране

Еквивалентни нови лицензи

33 500 евро  

63 000 евро

Общо спестявате:

29 500 евро

47%

Колко спестявате с CPO продукти?

Едно от най-значимите предимства на софтуерните лицензи, върнати за препродажба, е тяхната рентабилност. Спестената сума на един CPO продукт може да представлява 40% до 80% от редовната цена на нов софтуер. Крайната спестена сума зависи от вида на продуктите и броя на закупените лицензи, както е посочено в клиентския пример тук.

СОФТУЕР ЗА ОФИС ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

200+ лицензи

CPO лицензиране

23 хил. евро 

Еквивалентни нови лицензи

59,4 хил. евро

Общо спестявате:

37 000 евро

62%

СЪРВЪРИ

30+ лицензи за сървъри и 150+ CALs

CPO лицензиране

33,5 хил. евро 

Еквивалентни нови лицензи

63 хил евро

Общо спестявате:

29 500 евро

47%

СОФТУЕР ЗА ОФИС ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ:

200+ лицензи

CPO лицензиране

23 хил. евро

Еквивалентни нови лицензи

59,4 хил. евро

Общо спестявате:

37 000 евро

62%

СЪРВЪРИ

30+ лицензи за сървъри и 150+ CALs

CPO лицензиране

33,5 хил. евро  

Еквивалентни нови лицензи

63 хил. евро

Общо спестявате:

29 500 евро

47%