Treci la conținut

Legalitatea software-ului certificat pre-deținut

Legislație

Achiziționarea și utilizarea software-ului pre-deținut sunt legale în UE în baza hotărârii Curții Europene de Justiție din iulie 2012 (Cazul C-128 / 11-3 iulie 2012) și a Directivei europene 2009/24/CE privind software-ul.

Articolul 4 al. (2) din directivă prevede: "Prima vânzare a copiei unui program pentru calculator în cadrul Comunității de către titularul dreptului sau cu consimțământul acestuia epuizează dreptul de distribuție a acestei copii în Comunitate, cu excepția dreptului de a controla închirierile ulterioare ale programului pentru calculator sau ale unei copii a acestuia.".

În iulie 2012, Curtea Europeană de Justiție a hotărât că acest „principiu de epuizare” se aplică și software-ului intangibil/digital, inclusiv software-ului în cadrul Acordurilor de licență în volum vândute de furnizori precum Microsoft. Pe scurt, proprietarii pot revinde licențe software perpetue, complet plătite, indiferent de ceea ce se prevede în acordurile originale

Cerințe

Licențele pre-deținute trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

  1. Primul dobânditor a achiziționat licențele cu acordul deținătorului dreptului de autor.
  2. Primul deținător de licență a cumpărat licența într-una dintre țările Uniunii Europene („Țara originală de utilizare”).
  3. Există documente de proprietate originale care identifică primul cumpărător și ceea ce a fost achiziționat
  4. Primul utilizator a obținut licența software-ului pe termen nelimitat.
  5. Atât cumpărătorul inițial, cât și cel nou au plătit integral licențele, nu au fost închiriate.
  6. Software-ul este dezinstalat și șters de către proprietarul anterior.
  7. Licența software utilizată nu este împărțită sau altfel incompletă (adică pachetele sau Office suite nu pot fi împărțite).·Acest lucru nu se aplică licențelor de volum MAK (Multiple Activation Key), deoarece activările separate ale unei licențe pot fi vândute către diferiți utilizatori finali.
  8. Licențele nu sunt supuse niciunui drept al unei terțe părți.

Înregistrarea la producător de către noul cumpărător nu este necesară.

LicenceDeals respectă toate cerințele legale ale transferurilor de licențe și oferă clienților toată documentația cuvenită.

Audituri software:

Dacă în contractul inițial există o obligație de audit software, acesta se încheie cu transferul drepturilor către alt proprietar de licență. Producătorul software-ului nu poate efectua un audit fără consimțământul dumneavoastră (cu excepția cazurilor de suspiciune de piraterie software și a unei hotărâri judecătorești). Totuși, dacă are loc un audit, este suficient să prezentați documentele furnizate de noi. Dacă auditorii trebuie să afle mai multe detalii despre proprietarul anterior, ne pot contacta pentru informații suplimentare.

 

Achiziționarea de software  pre-deținut fără documentația corespunzătoare nu constituie o achiziție legală. Fiți atenți la site-urile web care oferă software certificat pre-deținut fără a furniza documentația obligatorie.